חיפוש :

שינוי ארגוני אפקטיבי מתחיל באבחון נכון

אחד המצבים המתסכלים מנהלים בכל הרמות הוא חוסר היכולת לשנות ולשפר תחומים ותהליכים שנמצאים במרכז העשייה הארגונית/עסקית/יחידתית.
התסכול גובר כאשר מושקע מאמץ ניהולי וארגוני לשינוי המצב ולמרות הכל( דיונים, התייעצויות, תכניות מרשימות ) לא משיגים את השיפור המיוחל.
השלב הראשון בתהליכי שינוי הוא האבחון הארגוני-"ניסיון שיטתי לזהות ליקויים תפקודיים, לאתר תחומים בעייתיים, לנתח את סיבותיהם ולהעריך את השפעתם על טיב הביצוע של הארגון או אחד ממרכיביו"(יצחק סמואל ,ארגונים).
תהליכי שינוי הם תהליכים מורכבים, מאתגרים והכרחיים בעידן הנוכחי. כאשר מתמקדים בתחילת התהליך ,ניתן לזהות שאחד הגורמים העיקריים לכישלון הוא אבחון לא נכון של הסיטואציה הארגונית/עסקית על רבדיה השונים.
הכשלים  נובעים מסיבות שונות :תהליך לא מקצועי , אבחנות והגדרות מוטעות , חוסר פתיחות של המעורבים ובעיקר של המנהלים, איסוף נתונים לקוי, פוליטיקה ארגונית, חוסר מחויבות של מנהלים מבחינת הקצאת זמן וקשב ניהולי.
ההשלכות של אבחון לא נכון הינן בנית תכנית פעולה שאינה רלוונטית לפערים בתפקוד הארגוני ולהשקעת משאבים ניהוליים ואחרים לשווא.
בשלב הראשון צריך לרכז את המידע עד ליצירת ריכוז גולמי של בעיות, צריך להקפיד על אבחנה ברורה בין "בעיות שורש" לבין "סימפטומים" - תופעות בלתי רצויות שצפות בשגרת העבודה . להתחיל לאגד (ולצמצם) אותן לסיבות וגורמים-כל פעם מחדש עד לזיהוי מספר בעיות שורש מרכזיות. יש חשיבות רבה להגדרות ולניסוח מדויק לצורך אבחון  ומיפוי של שרשרת הכשל בתחומים השונים (ניתן להסתייע בתרשים "עצם דג " או "עץ לוגי" ) על מנת לגבש תמונת מצב מסודרת וממוקדת.
בשלב הבא מומלץ לבחון את בעיות השורש בראיית מארג הפעילות הארגוני הכולל על מנת לתקף את הגדרתן כבעיות שורש.
לאחר מכן לבצע תהליך של תעדוף– מה רמת החשיבות והקריטיות של כל בעיה ומה היכולת ועלויות הטיפול והיישום (חלק מהדברים "קלים" ליישום חלק אחר מחוץ למעגל ההשפעה הארגוני), רק לאחר סיכום התחומים שיטופלו ניתן להתחיל לגבש תכניות פעולה להמשך התהליך.
מדובר בתהליך חשוב שניתן לשלב בשגרת הניהול, במידה ומתמודדים עם תהליכים גדולים, מרכיב איסוף הנתונים הוא מקיף יותר וכולל מרכיבים נוספים ולכן גם מומלץ להסתייע בייעוץ מקצועי שיכול להוסיף את הזווית החיצונית על כל יתרונותיה ולהשביח את התהליך.
טואול בניית אתרים