לארגונים ציבוריים

ייעוץ אסטרטגי-גיבוש כיווני פעולה, ייעוץ ארגוני -הכוונה וליווי של שינויים מבניים ושיפור תהליכים , גיבוש ויישום תכניות עבודה שנתיות וייעודיות.
-שיפור המוכנות וההערכות למצבי משבר. 

לחברות ולעסקים

ייעוץ אסטרטגי-חישוב מסלול מחדש...מהו הכיוון הנכון, בחינת פרופיל העשייה הקיים-זיהוי פערים ,יצירת תכנית ממוקדת תוצאות!


לחברות-שיפור המוכנות וניהול מצבי משבר הרלוונטים לתחום העיסוק.


אסטרטגיה למנהלים/ליזמים/
לעצמאים

 לקראת  שינוי ,יציאה לדרך חדשה ,הערכות להובלת פרויקט או הקמה של מיזם-בניית תכנית עבודה ממוקדת, הכוונה וליווי בכל שלבי התהליך.

הרצאות  

 על אסטרטגיה...שינויים ארגוניים וניהול משברים.

טואול בניית אתרים